تبلیغات
قاصدک - طنز

قاصدک

زندگی چیزی نیست که لب تاقچه از یاد من و تو برود.

طنز


لکنت زبان

طرف لکنت زبان داشته، زنگ میزنه اورژانس که بیاد جنازه همسیاشونو که مرده ببره ،... میگه، اااالو اااوورجانس، این ههههمسایمون ممممرده یه آمبولانس بفرستین
طرف میگه آدرستون؟! یارو تا میاد آدرسو بگه زبونش بند میاد میگه ظظظظظ

طرف میگه ظفر منظورته، میگه ننننننننه، طرف فکر میکنه سرکاره قطع میکنه، ۲هفته بعد همین اتفاق میوفته بازم طرف میگه آدرستون، باز زبونه یارو بند میاد میگه ظظظظ

طرف میگه ظفر، میگه ننننه ... باز مامور اورژانس فکر میکنه سرکاره قطع میکنه
۳ ماه رد میشه، باز طرف زنگ میزنه میگه اااااووووورژانس، این هههمسایمون ممممرده محلللمون بوی گگگننند گگگرفته یه آمبولانس بببفرستین
طرف میگه آدرستون؟! باز زبونه یارو بند میاد میگه ظظظظ، از اونور میگن آقا منظورت ظفره؟
طرف میگه ااااره بببیشرف کککشوندم آوردمش ظفر ببببیا بببرش[ سه شنبه 24 آبان 1390 ] [ 12:57 بعد از ظهر ] [ پرستو ] [ خنده رو() ]