تبلیغات
قاصدک - شعر

قاصدک

زندگی چیزی نیست که لب تاقچه از یاد من و تو برود.

شعر

عروسک قصه منعــــروسـک قصـــه ی مـن
زخـــم شکستـــه بــــا تنـت
بمیــرم ای شکـستــــه دل
چه بی صداست شکستنت

صـدای عشق من و تو
کــه تلـــخ و گـریه آوره
تو این سکون قصه ای
شــایـد صــدای آخـــره


بعد از من و تو عاشقی

شــایـد به قصه ها بره
شایــد بـا مرگ من و تو
عــاشقــی از دنیــا بره


امـــــــا بــــرای مــن و تـــو
او لحظـــه آبـــی کجاست؟
عــروســک قصـــه مـــــن
اون شب آفتابی کجاست؟


[ جمعه 29 مهر 1390 ] [ 11:35 قبل از ظهر ] [ پرستو ] [ قاصدک() ]